Bērnu centrā PALLA ir noslēgta vasaras dienas nometņu sezona.
Bērnu centrā PALLA ir noslēgta vasaras dienas nometņu sezona.

2019.gada vasaras nometņu sezona ir noslēgta!🤩
Aizvadītas 8 dienas nometnes bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem!!!😍 Šovasar turpinājām piedzīvojumu un atpūtas nometnes, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšanas nometnes. 👍🏻👌 Sadarbībā ar Amerikas labdarības organizāciju “One More Child”  sezonu noslēdzām ar labdarības dienas nometnēm bērniņiem, kuru ģimenēm nav iespējas bērniem dāvāt vasaras nometnes apmeklējumu.❤️
Esam gandarīti par paveikto darbiņu!!!🥰 Paldies, mīļie nometnieki un vecāki, par superforšiem piedzīvojumiem! 🤗☺️Uz drīzu tikšanos!😘😘😘